Algemene voorwaarden

 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Contactgegevens

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden werden bepaald door:

Per La Luna, Handmade Jewellery
Nerendijk 7

2470 Retie
Tel 0470 235326
E-mail: info@perlaluna.be
BE0782501176

2. Productinformatie en prijzen

De prijzen vermeld op de website zijn in euro, inclusief BTW en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
Wij besteden de grootst mogelijke aandacht aan de juiste vermelding van onze prijzen, modellen, types, maten, kleuren enz. Als blijkt dat er fouten zijn gemaakt bij de vermelding, houden wij ons het recht voor de artikelen niet te leveren. U ontvangt in dit geval een bericht en de juiste informatie.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3. Bevestiging

Wanneer de klant een bestelling plaatst bij Per La Luna Handmade Jewellery, ontvangt de klant een bevestigingsmail met de bevestiging van de bestelling en de totale kostprijs.

Al uw vragen via e-mail worden uiterlijk binnen 48 uur beantwoord, bij uitzondering van verlofdagen.

4. Verzending en levertermijn

De levertermijn is afhankelijk van de voorradigheid van het product of de grondstoffen of de stenen die nodig zijn om het product te maken. 
Indien een product niet in voorraad is, zal eenmanszaak Per La Luna Handmade Jewellery contact opnemen met de klant en de levertermijn meedelen. 

Uw bestelling wordt verwerkt vanaf we uw betaling ontvangen hebben. Vertraging in verzending is geen geaccepteerde reden om uw bestelling te annuleren.

Na ontvangst van de betaling versturen wij uw bestelling. De aanwezigheid van de klant is vereist om het pakket te ontvangen. Indien het product in voorraad is, bedraagt de verzendtijd 4 tot 5 werkdagen. Dit kan tijdens de feestdagen oplopen. Juwelen op maat kunnen na afspraak afgehaald worden.

Voor juwelen op maat kan de verwerkingstijd van de bestelling langer zijn. De leveringstermijn zal van tevoren meegedeeld worden.

De genoemde levertijden zijn louter indicatief en Per La Luna Handmade Jewellery kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen die worden opgelopen buiten haar wil om.

Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren of te ontbinden.

Aankopen vanuit de webshop worden enkel verstuurd naar adressen in België en Nederland.

 

5. Retourzendingen

Bij een verkoop op afstand geldt voor de Klant een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen. Zoals artikel 46 van de Wet betreffende Marktpraktijken en consumentenbescherming, §1.2 aanduidt: “De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.”

Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient de klant Per La Luna Handmade Jewellery binnen 7 werkdagen na aflevering hiervan via e-mail op de hoogte te brengen.  Het juweel mag geen draagsporen of beschadigingen vertonen. Het product moet vervolgens binnen de 14 kalenderdagen, in de originele verpakking, op eigen risico en op eigen kosten verstuurd worden naar Per La Luna Handmade Jewellery.

Enkel juwelen die zich in de originele verpakking bevinden, kunnen worden teruggenomen en omgeruild worden voor een product van dezelfde waarde of mits oplegging door de klant van een hogere waarde, of omgeruild worden voor een cadeaubon van de aankoopwaarde van het product. Teruggenomen producten kunnen nooit voor gelden worden omgeruild. Indien de juwelen schade oplopen door de verzending, of als de zending verloren gaat, kan de klant niet rekenen op compensatie. 

Op maat gemaakte juwelen komen niet in aanmerking voor retour of terugbetaling. Eens de opdracht tot uitvoeren is gegeven, en Per La Luna Handmade Jewellery gestart is met het vervaardigen van de gewenste juwelen, is annuleren van de bestelling niet meer mogelijk. 

Het annuleren of retouren of omruilen van maatwerk is niet mogelijk. 

6. Garantie en aansprakelijkheid

Per La Luna Handmade Jewellery geeft twee maanden garantie op aangekochte producten. Om beroep te doen op garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Deze garantie geldt niet in geval van slijtage en in de volgende gevallen: defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, het niet-naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen van het juweel. Defecten die zich manifesteren na een periode van 2 maanden volgend op de datum van aankoop, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn. De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Per La Luna Handmade Jewellery.

De klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering en geen verpakkingen te aanvaarden die duidelijk beschadigd zijn bij het transport.

Per La Luna Handmade Jewellery kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van een foutieve gegevensinvoer door de klant. Als klant bent u verantwoordelijk voor een correcte invoer van alle gegevens. Per La Luna Handmade Jewellery kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor een latere levering van een product door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de normale controle, waardoor de nakoming van verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Voorbeelden hiervan zijn onder meer brand, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers en het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.