Privacy Policy

Privacy policy

(Versie 28 NOV 2022)

Introductie

Per La Luna Handmade Jewellery hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te respecteren.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Per La Luna Handmade Jewellery houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Identiteit onderneming

Als Per La Luna Handmade Jewellery zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Perla Luna Handmade Jewellery
Nerendijk 7
2470 Retie
info@perlaluna.be

0470/235326

Door het bezoeken van onze website accepteer je de uitgeschreven Privacy Beleid en de Algemene Voorwaarden

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Per La Luna Handmade Jewellery verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Het verwerken van bestellingen
 • Meedelen van de status van bestellingen
 • Om u een goede klantenservice te bieden
 • Het verwerken van uw online aankopen in het computersysteem
 • Het voeren van de financiële administratie door Per La Luna Handmade Jewellery

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (opslagen en verwerken)

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: 

naam, voornaam, adres (factuur- en afleveradres), telefoonnummer, e-mail  

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Shopify. Shopify zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.